Informační tok Funkční structura Datová struktura ER model Modulová struktura Typová struktura Relační model Dokumentace


[Celkový datový model] [Funkce] [Externí rohraní] [Stavové diagramy] [Datové elementy] [Entity] [Relace]
[Databáze] [Události] [Materiály] [Generovací funkce] [Vyhodnocovací funkce] [Konfigurace] [Uživatelé] [Projekt] [Home]Funkce

Name Vytvořeno Poslední změna Stav Odpovědná osoba
Běh 09-16-2003
13:14:11
- <není určeno> <není určeno>
Diagnostika 09-16-2003
13:00:22
- <není určeno> <není určeno>
Funkce OS 09-16-2003
13:00:26
- <není určeno> <není určeno>
Generování nouzového zastavení 10-14-2003
10:09:00
- <není určeno> <není určeno>
Inicializace 09-16-2003
13:14:00
- <není určeno> <není určeno>
IŘS manipulátoru 09-16-2003
12:59:59
10-14-2003
11:22:06
<není určeno> <není určeno>
Kontrola maximální doby pohybu v osách 09-17-2003
11:13:20
10-03-2003
09:25:34
<není určeno> <není určeno>
Nastavení přednastavených poloh 10-13-2003
14:14:59
10-13-2003
23:56:40
<není určeno> <není určeno>
Nastavení výstupů 09-16-2003
13:14:32
- <není určeno> <není určeno>
Načtení vstupů 09-16-2003
13:14:26
- <není určeno> <není určeno>
Správa alarmů 10-13-2003
15:50:12
10-14-2003
10:42:46
<není určeno> <není určeno>
Stop 09-17-2003
11:09:54
- <není určeno> <není určeno>
Určení stavu manipulátoru 09-16-2003
14:13:49
10-13-2003
10:27:16
<není určeno> <není určeno>
Vizualizace 10-13-2003
10:26:38
- <není určeno> <není určeno>
Zpracování koncových spínačů 09-16-2003
13:22:35
- <není určeno> <není určeno>
Zpracování tlačítek 09-16-2003
13:22:43
- <není určeno> <není určeno>
Zpracování vstupních a výstupních signálů 09-16-2003
13:00:10
09-17-2003
14:57:28
<není určeno> <není určeno>
Zpracování vstupních signálů 09-16-2003
13:00:55
- <není určeno> <není určeno>
Zpracování výstupních signálů 09-16-2003
13:01:03
- <není určeno> <není určeno>
Zpracování čítačů 09-16-2003
13:22:56
- <není určeno> <není určeno>
Řízení 09-16-2003
13:00:18
- <není určeno> <není určeno>


Generováno: 16.10.2003 7:41 Systém: C:\Documents and Settings\hajsman\Dokumenty\Vyuka\Irs2\Projekt case40\Projekt03.csf Generováno systémem case/4/0
Vygeneroval: Administrator Soubor: C:\Documents and Settings\hajsman\Dokumenty\Vyuka\Irs2\Projekt case40\html\Fnctions.htm (C) microTOOL GmbH 2002