Informační tok Funkční structura Datová struktura ER model Modulová struktura Typová struktura Relační model Dokumentace


[Celkový datový model] [Funkce] [Externí rohraní] [Stavové diagramy] [Datové elementy] [Entity] [Relace]
[Databáze] [Události] [Materiály] [Generovací funkce] [Vyhodnocovací funkce] [Konfigurace] [Uživatelé] [Projekt] [Home]
Informace o projektu


Vytvořeno: 02-08-2000 11:15:54
Poslední změna: -

Uživatelem definované vlastnosti

InitialIndexName: IDX (S)
InitialTablespaceName: TS (S)
InitialViewName: V (S)
WebPubDescriptionPage: ne
WebPubGenerateResourceInfo: ne
WebPubGenerateSourceCode: ne

Typy uživatelem definovaných parametrů

Data

Název Typ Hodnoty/default Poznámky
Address String - Fyzická adresa signálu v rámci daného uzlu.
Node String 03 - DH485 - SLC503 Adresa uzlu.

System

Název Typ Hodnoty/default Poznámky
InitialIndexName String IDX
InitialTablespaceName String TS
InitialViewName String V
WebPubDescriptionPage Boolean - This property is used by the web publishing add in to generate optional seperate pages for word descriptions.
WebPubGenerateResourceInfo Boolean - This property is used by the web publishing add in to generate optional information about dialog element properties.
WebPubGenerateSourceCode Boolean - This property is used by the web publishing add in to generate optional source code information.Typy souborů

V projektu nejsou definovány žádné formáty souborů.Generováno: 16.10.2003 7:41 Systém: C:\Documents and Settings\hajsman\Dokumenty\Vyuka\Irs2\Projekt case40\Projekt03.csf Generováno systémem case/4/0
Vygeneroval: Administrator Soubor: C:\Documents and Settings\hajsman\Dokumenty\Vyuka\Irs2\Projekt case40\html\SystemInfo.htm (C) microTOOL GmbH 2002