Informační tok Funkční structura Datová struktura ER model Modulová struktura Typová struktura Relační model Dokumentace


[Celkový datový model] [Funkce] [Externí rohraní] [Stavové diagramy] [Datové elementy] [Entity] [Relace]
[Databáze] [Události] [Materiály] [Generovací funkce] [Vyhodnocovací funkce] [Konfigurace] [Uživatelé] [Projekt] [Home]
Celkový datový model


Vytvořeno: 04-30-1998 01:36:54
Poslední změna: -
Stav: <není určeno>
Odpovědný uživatel: <není určeno>
Komentář: <n/a>

Entity

Name Klíč Atribut Závisí na Relace

Relační vztahy

ER model neobsahuje žádné vztahy.


Generováno: 16.10.2003 7:41 Systém: C:\Documents and Settings\hajsman\Dokumenty\Vyuka\Irs2\Projekt case40\Projekt03.csf Generováno systémem case/4/0
Vygeneroval: Administrator Soubor: C:\Documents and Settings\hajsman\Dokumenty\Vyuka\Irs2\Projekt case40\html\UDM.htm (C) microTOOL GmbH 2002