INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY 2

Obsah předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy metod a nástrojů pro plánování, sledování a řízení projektů se zaměřením na projekty informačních a řídicích systémů.
Projekt - základní pojmy. Plánování, sledování a řízení projektů. Základní etapy životního cyklu projektu informačního a řídicího systému (IŘS). Metodiky projektování IŘS. Počítačová podpora plánování, sledování a řízení projektů.

Požadavky na studenta:

  Podmínky udělení zápočtu:
 1. Zpracování analytického modelu SW systému s využitím metod SA/SD nebo metodiky UML.
 2. Absolvování konzultací ve stanovených termínech.
  Mezní termíny konzultací:
 1. 20.10.2023 - Volba tématu semestrální práce.
 2. 16.11.2023 - Průběžná konzultace.
 3. 20.12.2023 - Prezentace a odevzdání semestrální práce.
  Zkouška:
 1. Kvalita zpracování semestrální práce.
 2. Test teoretických znalostí získaných v rámci předmětu.

Doporučená literatura:

 • CENDELÍN Návrh a realizace IŘS I. díl. Skripta ZČU, 1993.
 • CENDELÍN, JIŘÍ Stručný průvodce systémem case/4/0 . Plzeň , 1993.
 • ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Computer Press, Praha, 2000.

Užitečné informace a texty ke stažení:

Seznam studentů se záznamy o plnění podmínek pro udělení zápočtu
Literatura ke stažení

Model IŘS v case/4/0
Jednodušší manipulátor

Model UML v IBM Rational Software architekt
HTML dokumentace modelu knihovny
Projekt modelu knihovny

ZPĚT