ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH A ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

Studijní agenda

Oddělení Informačních a řídicích systémů je součástí Katedry kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Kontaktní informace

Poštovní adresa
Západočeská univerzita v Plzni
Katedra kybernetiky
Oddělení informačních a řídicích systémů
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

Faxové číslo
337 632 502