SYSTÉMOVÁ ANALÝZA

Obsah předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy metod systémové analýzy a jejich počítačové podpory.
Teorie systémů - základní pojmy. Vymezení obsahu systémové analýzy. Obecné principy systémové analýzy. Význam systémové analýzy v procesu vývoje SW systémů. Strukturované metody systémové analýzy - SA/SD. Objektově-orientované metody systémové analýzy - UML. Databázové systémy - základní pojmy a vlastnosti. Datové modelování - ERA modely, relační modely. Základy jazyka SQL - DDL, DML. Počítačová podpora systémové analýzy - CASE systémy.

Požadavky na studenta:

  Podmínky udělení zápočtu:
 1. Zpracování semestrální práce na zvolené téma (návrh jednoduchého DB systému).
 2. Absolvování konzultací ve stanovených termínech.
  Mezní termíny konzultací:
 1. 20.10.2023 - Volba tématu semestrální práce.
 2. 16.11.2023 - Průběžná konzultace.
 3. 20.12.2023 - Prezentace a odevzdání semestrální práce.
  Zkouška:
 1. Kvalita zpracování semestrální práce.
 2. Test teoretických znalostí získaných v rámci předmětu.

Doporučená literatura:

 • Řepa, Václav. Analýza a návrh informačních systémů. Praha : Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-13-0.
 • Šimůnek, Milan. SQL : kompletní kapesní průvodce. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-692-7. Dostupné zde.
 • Riordan, Rebecca M. Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-360-9.
 • Databáze standardu SQL.
 • Arlow Jim, Neustadt Ila. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003.
 • www.omg.org

Užitečné informace a texty ke stažení:

ZPĚT