MODELOVÁNÍ A SIMULACE 2

Obsah předmětu:
   Teorie systémů a systémová analýza - metody popisu struktury a chování systému.
   Objektově-orientovaná analýza systémů. Počítačová podpora metod systémové analýzy.
   Aplikace metod systémové analýzy - analytické modely. Případové studie.

Požadavky na studenta:

  Podmínky udělení zápočtu:
 1. Zpracování semestrální práce na zvolené téma (analytický model s využitím UML).
 2. Absolvování konzultací ve stanovených termínech.
  Mezní termíny konzultací:
 1. 7.10.2011 - Volba tématu semestrální práce.
 2. 11.11.2011 - Průběžná konzultace.
 3. 16.12.2011 - Prezentace a odevzdání semestrální práce.
  Zkouška:
 1. Kvalita zpracování semestrální práce.
 2. Test teoretických znalostí získaných v rámci předmětu.

Přednášky (blok 2)

Doporučená literatura:

ARLOW UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003.
KOTEK, VYSOKÝ Kybernetika. SNTL, 1990.
ŘEPA Analýza a návrh informačních systémů. EkoPress, 1999.
www.omg.org

Užitečné informace a texty ke stažení:

ZPĚT