MODELOVÁNÍ A SIMULACE 1

Obsah předmětu:
   Modelování a simulace, základní pojmy. Diskrétní simulace (simulace diskrétních událostí). Simulace a optimalizace. Metoda Monte Carlo, generování náhodných čísel, analýza chyb modelů a simulací. Ukázky implementace simulačních modelů. Konstrukce modelů v diagnostice - zpracování signálů. Modely periodických procesů. Vybuzené kmitání v točivých strojích. Modely vibrací a kmitání, stochastické normování. Analytická a experimentální modální analýza. Modely pro úlohy s rozloženými parametry. Speciální simulační techniky v biologii a v lékařství. Modely v inženýrské biologii.

Cvičení:
   Cvičení probíhají konzultační formou. Studenti mohou docházet do laboratoře UC433 volně mimo hodin, kdy zde probíhá "klasická" výuka jiných předmětů (IŘS1, ISF, ...). V rámci cvičení studenti zpracují dvě semestrální práce. Téma I. semestrální práce si student zvolí sám (simulační úloha). II. semestrální práce bude zadána na 7. přednášce (29.3.). Jakékoli dotazy a problémy ohledně řešených semestrálních prací konzultujte v rámci konzultačních hodin s vyučujícím.

  Podmínky udělení zápočtu:
 1. Zpracování semestrálních prací.
 2. Vypracování referátů.
 3. Dodržení stanovených termínů.
  Stanovené mezní termíny:
 • I. semestrální práce do 9.3. volba tématu semestrální práce (simulační úloha viz. Inspirativní seznam témat)
 • I. semestrální práce 1. konzultace do 29.3. - zdrojový text ve fázi deklarací – třídy, atributy a metody
 • I. semestrální práce 2. konzultace do 26.4. - úplný zdrojový text (nemusí být plně funkční)
 • Odevzdání obou semestrálních prací do 17.5.

Plán přednášek 2024
Přednášky
Zadání 2. semestrální práce

Doporučená literatura:

Kotek, Vysoký: Kybernetika. SNTL 1990.
javaSimulation

Užitečné informace a texty ke stažení:

ZPĚT