INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY 1

Cvičení:
   V rámci počátečních (cca tří) cvičení budou předvedeny jednotlivé SW nástroje pro zpracování zápočtových prací. Dále cvičení probíhají konzultační formou. Studenti mohou docházet do laboratoře Ul511 volně mimo hodin, kdy zde probíhá "klasická" výuka jiných předmětů (MS1, Matlab, ...). Problémy a dotazy ohledně zápočtových prací i jejich odevzdání je možno konzultovat s vyučujícím kdykoli dle osobní domluvy.

    Podmínky udělení zápočtu:
  1. Vytvoření řídicího programu v TIA Portal pro PLC Siemens Simatic.
  2. Vytvoření jednoduché vizualizace v TIA Portal nebo InTouch.
  3. Odevzdání výše uvedených prací, dodržení stanovených termínů a zpracování referátu.
    Stanovené termíny:
  1. Výběr tématu semestrální práce do 6.3.
  2. Prezentace řídicího programu a vizualizace do 22.5.
  3. Odevzdání referátu do 26.6.

Užitečné informace a texty ke stažení:

ZPĚT