INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY 1

Cvičení:
   V rámci počátečních cvičení budou předvedeny jednotlivé SW nástroje a HW prostředky pro zpracování zápočtových prací. Dále cvičení probíhají konzultační formou. Studenti mohou docházet do laboratoře Ul511 volně mimo hodin, kdy zde probíhá "klasická" výuka jiných předmětů (MS1, Matlab, ...). Problémy a dotazy ohledně zápočtových prací i jejich odevzdání je možno konzultovat s vyučujícím kdykoli dle osobní domluvy.

    Podmínky udělení zápočtu:
  1. Vytvoření řídicího programu v TIA Portal pro PLC Siemens Simatic.
  2. Vytvoření jednoduché vizualizace v TIA Portal nebo InTouch.
  3. Odevzdání výše uvedených prací, dodržení stanovených termínů a zpracování referátu.
    Stanovené termíny:
  1. Výběr tématu semestrální práce do 3.3.
  2. Prezentace řídicího programu a vizualizace do 19.5.
  3. Odevzdání referátu do 23.6.

Užitečné informace a texty ke stažení:

ZPĚT