Informační tok Funkční structura Datová struktura ER model Modulová struktura Typová struktura Relační model Dokumentace


[Celkový datový model] [Funkce] [Externí rohraní] [Stavové diagramy] [Datové elementy] [Entity] [Relace]
[Databáze] [Události] [Materiály] [Generovací funkce] [Vyhodnocovací funkce] [Konfigurace] [Uživatelé] [Projekt] [Home]Datové struktury

Name Vytvořeno Poslední změna Stav Odpovědná osoba
Aktuální poloha 09-15-2003
13:22:31
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Aktuální poloha Koncová poloha 09-16-2003
13:44:40
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Aktuální poloha Polohy v osách 09-16-2003
13:44:35
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Diagnostické zprávy 09-17-2003
14:02:43
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Diagnostické zprávy pohybu 09-17-2003
13:55:55
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Koncové spínače 09-15-2003
13:48:28
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Maximální poloha v osách 10-03-2003
12:28:50
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Nouzové zastavení 09-17-2003
14:05:48
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Pamět tlačítko kleští 09-17-2003
11:29:53
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Parametry 09-16-2003
14:26:49
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Parametry Maximální doba pohybu 09-17-2003
13:45:04
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Parametry Určování polohy 09-17-2003
13:47:27
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Pokyn INIT 09-17-2003
13:55:22
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Pokyny 09-16-2003
13:32:08
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Požadavek operátora INIT 09-17-2003
10:51:54
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Požadavek operátora STOP 09-17-2003
10:52:20
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Požadavek operátora Změna polohy 09-17-2003
11:08:07
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Požadavky operátora 09-15-2003
14:09:36
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Požadovaná poloha 09-16-2003
11:19:15
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Přednastavené hodnoty poloh 09-17-2003
10:29:57
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Přednastavené hodnoty poloh od operátora 10-13-2003
14:22:11
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Směry motorů 09-15-2003
13:21:47
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Spuštění motorů 09-16-2003
11:01:12
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Stav Inicializace provedena 09-17-2003
10:59:47
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Stav Manipulátor běží 09-17-2003
11:14:10
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Stavový vektor 09-15-2003
14:09:25
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Tlačítka 09-15-2003
14:04:03
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Vnitřní proměnné 09-15-2003
12:58:32
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Vstupní proměnné 09-15-2003
13:03:51
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Výstupní proměnné 09-15-2003
12:58:41
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)
Čítače 09-15-2003
13:21:18
10-14-2003
00:21:44
accepted Administrator (Administrator)


Generováno: 16.10.2003 7:41 Systém: C:\Documents and Settings\hajsman\Dokumenty\Vyuka\Irs2\Projekt case40\Projekt03.csf Generováno systémem case/4/0
Vygeneroval: Administrator Soubor: C:\Documents and Settings\hajsman\Dokumenty\Vyuka\Irs2\Projekt case40\html\Dsds.htm (C) microTOOL GmbH 2002