INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY 1

Cvičení:
   V rámci počátečních (cca tří) cvičení budou předvedeny jednotlivé SW nástroje pro zpracování zápočtových prací. Dále cvičení probíhají konzultační formou. Studenti mohou docházet do laboratoře Ul511 volně mimo hodin, kdy zde probíhá "klasická" výuka jiných předmětů (MS1, Matlab, ...). Problémy a dotazy ohledně zápočtových prací i jejich odevzdání je možno konzultovat s vyučujícím v rámci vypsaných konzultačních hodin.

    Podmínky udělení zápočtu:
  1. Vytvoření řídicího programu v RSLogix5000 pro PLC CompactLogix.
  2. Vytvoření jednoduché vizualizace v RSView.
  3. Odevzdání výše uvedených prací, dodržení stanovených termínů a zpracování referátu.
    Stanovené termíny:
  1. Výběr tématu semestrální práce do 2.3.2017
  2. Prezentace řídicího programu a vizualizace do 18.5.2017
  3. Odevzdání referátu do 29.6.2017

Užitečné informace a texty ke stažení:

ZPĚT